Recensies

Nederlands | Deutsch | English

CD Brahms Sonates (Challenge)

“Net als andere late werken van Brahms worden beide sonates gekenmerkt door een heldere structuur en een op het eerste gehoor eenvoudige basismelodie, maar daaruit destilleert Brahms wonderschone klankkleuren en variaties, hier voortreffelijk gespeeld door Lars Wouters van den Oudenweijer en Hans Eijsackers.”
Mania Klassiek – Mei 2011

“Werken die veel baat hebben bij een bijzonder musicus. De Nederlandse klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer is roekeloos noch zelfingenomen en durfde het toch aan. Gewoon omdat hij een bijzonder musicus is. Omdat hij een schitterende toon heeft die los van de muziek al een genot is om naar te luisteren. En omdat hij met Hans Eijsackers beschikt over een perfecte pianist die precies weet wanneer hij volgen moet en toon moet zetten.”
Luister april/mei 2011

Op deze cd handhaaft het duo dat hoge niveau, en laten ze bovendien horen dat ze hun mannetje staan in de vergelijking met bovengenoemde rivalen in de sonates van Brahms. De winnende factor daarbij is de uitstekende opname, die deze schijf overtuigend boven de competitie uittilt.
www.opusklassiek.nl april 2011


CD Reger Sonates (Challenge)

Jan van Laar, Klassieke Zaken juni 2009:
“Wouters van den Oudenweijer heeft de intelligentie, de gevoeligheid en de fysiek om deze muziek te laten bloeien.”

Jurjen Vis, Elsevier 4 april 2009:
“(…) de drie Klarinetsonates, die Wouters van den Oudenweijer met pianist Hans Eijsackers meesterlijk brengt.”

Aart van der Wal, Opus Klassiek mei 2009:
“Lars Wouters van den Oudenweijer heeft deze drie sonates letterlijk in de vingers.”


Wouters van den Oudenweijer heeft de intelligentie, de gevoeligheid en de fysiek om deze muziek te laten bloeien. Hans Eijsackers laat zijn vleugel klinken als kathedraalorgel.
juni 2009 Klassieke Zaken Jurjen Vis


Max Reger was drankzuchtig en speelde fenomenaal piano. Hij zat aan de vleugel ‘altijd’ tussen twee kratten bier. Bij het begin van een recitel stond het kart rechts vol met volle flesjes, aan het slot het krat links vol lege. Maar genoeg loze anekdotiek, Reger behoort tot de grote componisten. Er komt een dag dat iedereen dat weet. Nu al heeft klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer het in de gaten. Geen wonder. Voor zijn instrumentschreef Reger schemerachtige muziek, zwevend als de avondzang van een roodborstje. En dan gaat het hier alleen nog maar om de drie klarinetsonates met piano, die Wouters van den Oudenweijer met pianist Hans Eijsackers meesterlijk brengt.
april 2009 Elsevier Jan van Laar


…..Reger componeerde de sonates niet zozeer naar het voorbeeld van zijn grote tijdgenoout Brahms, maar werd er wel duidelijk door geïnspireerd. De laatste sonate (1909/1909) is naar mijn smaak de mooiste, hoewel ook hier de eisen aan de klarinettist vrijwel alle bekende perken te buiten gaat. Althans, er zullen er maar weinig zijn die het aandurven om deze drie stukken live ten tonele te voeren….In ieder geval moet men van zeer goede huize komen om in deze sonates de juiste weg te vinden en oven de bijzonder weerbastige techniek te (blijven) staan.

Lars Wouters van den Oudenweijer heeft deze drie sonates letterlijk in de vingers. Het Prestissimo assai uit Op. 49 no.1 spreekt, wat dit betreft, boekdelen. Een formidabele prestatie, waarin hij geweldig wordt bijgestaan door Hans Eijsackers, die zich eveneens door een complexe notenbrij weet heen te worstelen en daarbij de grote toonsafstanden met bijna spelend gemak overbrugt. ‘Begeleiding’ zou zijn aandeel schromelijk tekort doen. Het duo heeft duidelijk grote affiniteit met dit romantische repertoire. Het zijn modeluitvoeringen geworden die, gevoegd bij de prachtige opname, zorgen voor een belangwekkende aanvulling op de Reger-discografie.
mei 2009 www.opusklassiek.nl Aart van der Wal


Max Reger was 27 jaar oud toen hij in 1900 de sonates voor klarinet en piano van de 61-jarige Brahms leerde kennen; ze inspireerden hem tot eigen klarinetsonates. Brahms gold als de herfst van een tijdperk, als eindstation. Reger echter, een overtuigd ‘Brahmsianer’, verdiepte Brahms’ herfst en liet schimmels gisten zoals de oude meester niet kon of durfde. Zijn idioom is meer losgezongen en harmonisch vrijer dan dat van Brahms. Lof voor klarinettist Wouters van den Oudenweijer en pianist Eijsackers, die dit veeleisende, weerbarstige idioom liefdevol bedwingen. De klarinettist heeft de intelligentie, gevoeligheid en longinhoud om Reger tot bloei te brengen.
mei 2009 Financieel Dagblad


…Klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer speelde meeslepend met zijn zingende toon.
januari 2009 De Stem


Een componist op tijdvlak van twee eeuwen. Toch is het werk van Max Reger niet heel bekend. Rusteloos en harmonieus. Beide kenmerken komen terug op deze Nederlandse opname. Lars Wouters van de Oudenweijer en Hans Eijsackers bespelen de sonates voor klarinet en piano. Deze getalenteerde musici van Nederlandse bodem slagen in de moeilijkheid van het werk van Reger. In zijn wens de klarinet te laten zingen, componeerde Reger namelijk soms uiterst moeilijke passages. Moeilijk maar niet onmogelijk. Muzikaal talent en verbeeldingskracht maken het werk van een onbekende componist bijzonder toegankelijk Mania Klassiek – Mei 2009


….Hier liet Lars Wouters van den Oudenweijer zijn klarinet dansen langs de noten. Hij vormt een vast duo met harpiste Gwyneth Wentink. Ze brachten een verrassend programma dat veel te snel voorbij ging. Het publiek werd betoverd door vlinderend getokkel in combinatie met de weergaloze uitdrukkingskracht die de klarinettist met zijn instrument wist te bereiken. Tijdens de sprookjesachtige ‘Ballad’ kon je dan ook een speld horen vallen.
oktober 2008 Noord Hollands Dagblad


…Het resultaat was een fascinerende theatrale luister- en kijkervaring met ontroerende momenten, uitstekend uitgevoerd door solist Wouters van den Oudenweijer en het LSO olv Ed Spanjaard.
oktober 2007 Limburgs Dagblad


Het uitzonderlijke klarinetspel wordt ondersteund door een majestueus Brabants Philharmonisch Orkest – compleet met geluiden van scheurend krantenpapier en over nat glas gewreven piepschuim – onder leiding van de Fransman Marc Soustrot
Lees meer : http://www.hifi.nl/recensies/3427/Willem-Jeths-Yellow-Darkness.html#ixzz1RJn70v5V


De nieuwste dubbel-cd van Willem Jeths is een bonte verzameling van orkestwerken met solo-instrumenten. Het klarinetconcert Yellow Darkness heeft een spannende klarinetpartij. Hoorbaar prettig voer voor de jonge solist Lars Wouters van den Oudenweijer, wiens optimistische spel goed aansluit bij het speelse karakter van het werk. Orkest en solist krijgen beide de ruimte om hun kwaliteiten te tonen.
Marina van Dijke (Klassieke Zaken)


De koortsige visioenen van een stervende worden door Mak en Euterpe beeldend en teder-expressief ten gehore gebracht (mooi, die fluwelen klarinettoon van Lars Wouters van den Oudenwijer). Deze cd is een monument voor een boeiende componist die veel te weinig gespeeld wordt.
Joost Vervelde (Klassieke Zaken)


Lars Wouters van den Oudenweijer, de klarinettist aan wie de compositie is opgedragen, voelde de extreme gemoedstoestanden feilloos aan. Hij vocht als een bezetene tegen de theatrale, breed uitgesponnen koper- en slagwerkklanken en liet zich in de vele verstilde passages meevoeren met de tonen van de harp en de strijkers. Tweemaal volbracht hij zijn tour de force, eenmaal voor en eenmaal na de pauze. Die opzet wierp zijn vruchten af. Vooral nadat hij voor de tweede maal zijn ijle slotnoten had geblazen, barstte het publiek in het muziekcentrum Frits Philips uit in ongewoon hevig gejuich.
Telegraaf 04-05


Zijn aandeel in het roemruchte Klarinetconcert was van een grootsheid zoals we dat maar weinig meemaken. Zo uitgekiend. Zo vol gloed en inzicht. En bovendien zo energiek gebracht dat het als nieuw klonk. Hoogtepunt was het zangerige middendeel. Met achter zich een orkest dat in de spaarstand stond liet Van den Oudenweijer heel voorzichtig de melodie opbloeien. Uit het niets komend. Teer. En bijna onopvallend. Zo ontspannen de klarinet van Van den Oudenweijer hier zijn Mozartlied zong, zo speels en vingervlug ging de solist door het dartele slotrondo. Opnieuw formidabel.
Leeuwarder Courant 01-06


Van den Oudenweijer zette het orkest en de dirigent volkomen naar zijn hand. Hij bepaalde de gedetailleerde behandeling van de thema’s en door zijn overtuigende manier van spelen moest de dirigent hem daarin volgen. Een solist met een duidelijke visie over de interpretatie met een zeer expressieve en fraaie toonvorming.Het enthousiaste “bravo” dat uit de zaal klonk was terecht.
Meppelse Courant 01-06


Bijgestaan door klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer wisten ze ons in een ogenschijnlijk luchtig programma van hun opmerkelijke kwaliteiten te overtuigen. Dat gebeurde al direct in de “Fantasie und Variationen über ein Thema von Danzi” van Spohr, die in zijn omvangrijke en invloedrijke oeuvre veel werken voor klarinet schreef voor indertijd beroemde virtuoos Hermstedt. De pittige klarinetpartij van deze expressieve partituur was een kolfje naar de kundige hand van Van den Oudenweijer, die het forse tempo gemakkelijk aan kon en de af en toe fluisterzachte loopjes moeiteloos overmeesterde.
Deventer Dagblad 01-06


Naast strijkers kwamen er ook blazers aan bod, allereerst in de drie stukken waarmee Schumann de hoorn, de klarinet en de hobo bedacht heeft. Vooral Lars Wouters van den Oudenweijer leverde een gloedvolle vertolking van de Phantasiestücke.
Volkskrant 07-06


Lars Wouters van den Oudenweijer maakte furore in het Septet van Beethoven.
NRC 07-06